torsdag 14 april 2016

Alice Tegnér (1864-1943) 150 års-jubilerar - utgivningsdag: 13 november 2014


Alice Tegnér komponerade en rad klassiska barnvisor som " Bä, bä vita lamm", "Mors lilla Olle" och "Ekorrn satt i granen". De flesta visorna kom till när hon verkade som musiklärare och organist  i Djursholm, där hon bodde under ett par decennier kring sekelskiftet 1900.
   Den mycket spridda "Nu ska vi sjunga", med illustrationer av Elsa Beskow, utkom 1943 på Alice Tegnérs initiativ. Under de mer än 70 år boken har funnits har den totala tryckupplagan passerat två miljoner exemplar. Hennes komponerande innefattar också piano- och violinkompositioner samt körverk. Bland inspirationskällorna till kompositionerna finns både folkmusik och konstmusik, som Mendelssohn och Schumann.

Eva  Wilsson har designat denna utgivning. Boken "Nu ska vi sjunga" - dess profilfärg och typografi går igen i frimärkena. Tittar man på blocket så ser man att hyllningen blörjar i naturen längst upp till vänster med "Ekorrn satt i granen", fortsätt motsols så finner du "Mors lilla Olle", " Sov du lilla videung", "Bä bä vita lamm" och "Blåsipporna uti backarna står". Längs Alice Tegnérs armar vandrar barn med blommor i händerna upp på flygeln, och uppvaktningen avslutas på högra frimärket med ringdans på ängen.

Porträttet på Alice Är vackert graverat av Lars Sjöblom.

Alice Tegnér bodde under sin mest produktiva period i Tullinge i södra Botkyrka. Naturidyller, barnvisor och musikaliska miniatyrer återger stämningar från en lycklig tillvaro, dels på Tullinge gård och dels i det Tegnérska hemmet Kikut vid Tullingesjöns sydspets. I dagböckerna berättar fru Tegnér om strövtåg i bygden, picknick på Norsholmen i Tullingesjön, strandpromenader  och roddturer i sköna sommarkvällar. Miniatyren Sommarkväll på Tullingesjön är skriven och tonsatt av den kända musikaliska damen med det förpliktigande namnet.


utdrag ur Postens Bulletin nr 5 2014 och boken Botkyrkabygd - från Mälarstrand till Österhav - med Tullingekapitel av Erik Sundström fil. dr.
Bilden nedan är sänd av Alice Tegnér som ett vykort till en väninna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar